Personalised Sports Kits by Teejac Sports Ltd

  • Teejac sports have been leading kit suppliers for the past 14 years, providing high quality personalised sports kits and clothing and specialising in customised sportswear, personalised hoodies, and team kits. As customised sportswear and kit suppliers, Teejac provide a range of personalised sports kits, clothing and team kits, such as team Football kits, personalised hoodies, including University hoodies, Rugby team kits and many more. Teejac Sports are able to take care of all of your design needs for your customised sportswear, from your team kits to your personalised hoodies, to co-ordinate your team on and off the field. As kit suppliers we believe that it is important that you trust us to provide you with excellent knowledge and advice. We deliver high quality team kits at competitive prices, ensuring that your team kits or customised sportswear are just as you expect. This, combined with our variety of products and our ability to realise your vision, is why we are market leaders in personalised clothing and as kit suppliers.All of our products, such as rugby team kits and football team kits, can be completely customised and personalised to your choice through various fonts, embroidery options, lettering and numbering. You can promote your team kits with the name of your team or sponsor, or you can identify yourself with your choice of nickname or logo on your personalised hoodies. The printing and embroidery is all done in-house at Teejac’s. By overseeing the work ourselves we ensure that we meet your specifications. We also maintain a large stock, so that not only will you not have to wait long for your personalised clothing or team kits, but we can offer you the latest colours and styles. Clothing is available in both adult and junior sizes to tailor for school team kits all the way to professional clubs – visit our Customise to design your customised team kits for your team football kits, Rugby team kits, etc.Teejac can provide an ONLINE SHOP FREE OF CHARGE for your team to boost club revenue.Please visit our Club shop for examples of our football team kits, rugby team kits or general customised sportswear.

    Contact Us today for a quote or to talk to one of our helpful staff about how Teejac Sports can help you with your customised sportswear.

  • Mae Chwaraeon Teejac wedi bod yn gyflenwyr blaenllaw mewn citiau chwaraeon dros y 14 mlynedd diwethaf, gan ddarparu dillad o ansawdd uchel wedi eu teilwra at anghenion y cwsmer.Fel cyflenwyr, mae Teejac yn arbenigo mewn dillad a chitiau chwaraeon, hwdis personol, hwdis prifysgol a chitiau tîm,  megis citiau Rygbi, Pêl-droed, Pêl-fasged, a llawer mwy.Gall Teejac ofalu am holl anghenion dylunio eich dillad chwaraeon. Gallant eu dylunio fel eu bod yn cydlynu gyda lliwiau a chynllun eich tîm, o’r dillad ar y cae i’r hwdis personol oddi ar y cae, neu i gyd fynd gyda beth bynnag y bo’ch anghenion.Fel cyflenwyr, mae Teejac yn ymrwymedig i fod yn gwmni y gall eu cwsmeriaid ymddiried ynddo, a dyna pam felly ein bod yn darparu cyngor a gwybodaeth o’r radd flaenaf i’n cwsmeriaid, yn ogystal â sicrhau bod y citiau tîm a’r dillad personol o ansawdd uchel ac am brisiau cystadleuol. Mae hyn, ynghyd â’r amrywiaeth o nwyddau a’r gallu diddiwedd i wireddu eich gweledigaeth, wedi sicrhau ein bod yn arwain y farchnad yn y maes yma.Gall pob un o’n cynhyrchion, megis hwdis Prifysgol, citiau tîm Rygbi a Phêl-droed ac ati, gael eu haddasu a’u personoli yn ôl eich dewis, drwy wahanol ffontiau, opsiynau brodwaith, llythrennau a rhifau. Gallwch hyrwyddo eich citiau tîm gydag enw eich tîm neu noddwr, neu gallwch nodi eich enw, ffugenw neu logo ar eich hwdis personol neu hwdis Prifysgol.Mae’r argraffu a’r brodwaith yn cael ei wneud i gyd yn fewnol yn Teejac, felly rydym yn goruchwylio’r gwaith ein hunain ac yn sicrhau ei fod yn cwrdd â’n safonau uchel. Yn ogystal â hyn mae gennym ystod eang o stoc ar gael mewn pob math o liwiau, ac felly ni fydd rhaid disgwyl yn hir o gwbl am eich archeb. Mae’r dillad ar gael mewn meintiau ar gyfer oedolion a phlant, boed yn dîm ysgol, neu’n glwb proffesiynol.