Monthly Specials For July
 • Green Showerproof Jacket

  *Clearance* Green showerproof jacket with gold piping, available sizes: 9 - XXL 4 - XL 4 - L 1 - S
  Price: £30.00 Inc VAT£15.00 Inc VAT (£12.50 Ex VAT)Save: 50% off
 • Maroon Rugby Shirt & Shorts

  This custom rugby Kit contemporary design combines bold striped panelling with a traditional main colour and contrasting tape. This fabric is...
  Price: £45.00 Inc VAT£30.00 Inc VAT (£25.00 Ex VAT)Save: 33% off
 • Black Gold & White Rugby Shirt & Shorts

  This custom rugby Kit contemporary design combines bold striped panelling with a traditional main colour and contrasting tape. This fabric is...
  Price: £45.00 Inc VAT£30.00 Inc VAT (£25.00 Ex VAT)Save: 33% off
 • Black & White Striped Rugby Shirt

  Black long sleeved rugby shirt with horizontal white stripes. Looks stylish and long sleeves can keep you warm in the...
  Price: £20.00 Inc VAT£12.00 Inc VAT (£10.00 Ex VAT)Save: 40% off
 • Piped hooded top - Black/orange

  Create your own Hooded Tops and add crests, sponsors and names. Contact info@teejac.com or call 01248 353575 with what you what like to design and...
  Price: £25.00 Inc VAT£20.00 Inc VAT (£16.67 Ex VAT)Save: 20% off
 • Piped hooded top - Green/white

  Create your own Hooded Tops and add crests, sponsors and names. Contact info@teejac.com or call 01248 353575 with what you what like to design and...
  Price: £25.00 Inc VAT£20.00 Inc VAT (£16.67 Ex VAT)Save: 20% off

Personalised Sports Kits by Teejac Sports Ltd

Welcome to Teejac - Kit Suppliers

Teejac sports have been leading kit suppliers for the past 14 years, providing high quality personalised sports clothing and specialising in customised sportswear, personalised hoodies, University hoodies and team kits.

As customised sportswear and kit suppliers, Teejac provide a range of personalised sports kits, clothing and team kits, such as team Football kits, University Hoodies, personalised hoodies, Rugby team kits and many more. Teejac Sports are able to take care of all of your design needs for your customised sportswear, from your team kits to your personalised hoodies, which can be be-spoke to co-ordinate your team on and off field, or for which ever purpose your personalised clothing may serve.

As kit suppliers we believe that it is important that we are a company that you trust, therefore we provide you with excellent knowledge and advice as well as the highest quality team kits and personalised clothing at competitive prices, ensuring that your team kits, customised sportswear, personalised hoodies, personalised clothing or University hoodies are just as you expect. This combined with our variety of products and an endless ability to create your vision is why we are market leaders in personalised clothing and as kit suppliers.

All of our products such as University hoodies, rugby team kits and team football kits can be completely customised and personalised sports kits to your choice through various fonts, embroidery options, lettering and numbering. You can promote your team kits with the name of your team or sponsor, or you can identify yourself with your choice of nickname or logo on your personalised hoodies or University Hoodies. The printing and embroidery is all done in-house at Teejac's therefore we oversee the work ourselves and ensure we meet your specifications. As well as this have a large stock meaning not only will you not have to wait long for your personalised clothing or team kits, but we can offer you the latest colours and styles. Clothing is available in both adult and junior sizes to tailor for school team kits all the way to professional clubs – visit our Customise to design your customised team kits for your team football kits, Rugby team kits etc.

Teejac can provide an ONLINE SHOP FREE OF CHARGE for your team to boost club revenue.

Please visit our Club shop for examples of our University Hoodies, team football kits, rugby team kits or general customised sportswear.

Contact Us today for a quote or to talk to one of our helpful staff about how Teejac Sports can help you with your customised sportswear.

Croeso i Teejac - Cyflenwyr Offer Chwaraeon

Mae Chwaraeon Teejac wedi bod yn gyflenwyr blaenllaw mewn citiau chwaraeon dros y 14 mlynedd diwethaf, gan ddarparu dillad o ansawdd uchel wedi eu teilwra at anghenion y cwsmer.

Fel cyflenwyr, mae Teejac yn arbenigo mewn dillad a chitiau chwaraeon, hwdis personol, hwdis prifysgol a chitiau tîm,  megis citiau Rygbi, Pêl-droed, Pêl-fasged, a llawer mwy.

Gall Teejac ofalu am holl anghenion dylunio eich dillad chwaraeon. Gallant eu dylunio fel eu bod yn cydlynu gyda lliwiau a chynllun eich tîm, o’r dillad ar y cae i’r hwdis personol oddi ar y cae, neu i gyd fynd gyda beth bynnag y bo’ch anghenion.

Fel cyflenwyr, mae Teejac yn ymrwymedig i fod yn gwmni y gall eu cwsmeriaid ymddiried ynddo, a dyna pam felly ein bod yn darparu cyngor a gwybodaeth o’r radd flaenaf i’n cwsmeriaid, yn ogystal â sicrhau bod y citiau tîm a’r dillad personol o ansawdd uchel ac am brisiau cystadleuol. Mae hyn, ynghyd â’r amrywiaeth o nwyddau a’r gallu diddiwedd i wireddu eich gweledigaeth, wedi sicrhau ein bod yn arwain y farchnad yn y maes yma.

Gall pob un o'n cynhyrchion, megis hwdis Prifysgol, citiau tîm Rygbi a Phêl-droed ac ati, gael eu haddasu a’u personoli yn ôl eich dewis, drwy wahanol ffontiau, opsiynau brodwaith, llythrennau a rhifau. Gallwch hyrwyddo eich citiau tîm gydag enw eich tîm neu noddwr, neu gallwch nodi eich enw, ffugenw neu logo ar eich hwdis personol neu hwdis Prifysgol.

Mae'r argraffu a’r brodwaith yn cael ei wneud i gyd yn fewnol yn Teejac, felly rydym yn goruchwylio'r gwaith ein hunain ac yn sicrhau ei fod yn cwrdd â’n safonau uchel. Yn ogystal â hyn mae gennym ystod eang o stoc ar gael mewn pob math o liwiau, ac felly ni fydd rhaid disgwyl yn hir o gwbl am eich archeb. Mae’r dillad ar gael mewn meintiau ar gyfer oedolion a phlant, boed yn dîm ysgol, neu’n glwb proffesiynol.